top of page

5/2 - Together Alive vzw en Nellie presenteren...

... een initiatief dat honden helpt thuiskomen.
Honden gaan om diverse redenen op zoek naar een nieuwe thuis. Tijdens dit proces zijn zowel de hond als zijn huidige én toekomstige familie kwetsbaar. Niet alleen zullen we de ruimte scheppen waarbij de stem van de hond wordt gehoord. We steunen ook graag de betrokken mensen bij de bewustwording omtrent het afstaan én adopteren van een hond.

Op zondag 05/02 nodigen we jou uit om dit initiatief samen te lanceren. We stellen daarbij onszelf voor, wat we precies gaan doen, hoe we dat gaan doen en vooral: waarom. Laat het een ideaal moment zijn voor jou om mensen met een gelijkaardige passie weer te zien of te ontmoeten.
Kom je ook?

A6F19251-5825-4841-9D13-A3D3A493D291_edited.jpg

voorjaar '23 - vorming

Opvoeden vanuit verbondenheid met David Pithie

Deze vorming bestaat uit 3 weekends:

  • Weekend 1: 25/02/2023 & 26/02/2023

  • Weekend 2: 01/04/23 & 02/04/2023

  • Weekend 3: 22/04/23 & 23/04/23

Telkens van 10u tot 16u 

De vorming vindt plaats in Erps-Kwerps (Vlaams-Brabant)

bottom of page