Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. 

Reninka biedt diensten aan met betrekking tot het omgaan en samenleven met honden en de persoonlijke ontwikkeling.

 

BESTELLING VAN DE DIENSTEN

De dienst wordt per e-mail, via het bestelformulier op de website of telefonisch aangevraagd..
De bestelling van een ondersteuning is bindend wanneer datum en uur van de afspraak wordt bevestigd.
De bestelling voor een workshop, lezing of wandeling is definitief na betaling.

 

ANNULEREN VAN BESTELLING

Annulering van een bestelling m.b.t. ondersteuning aan huis, op verplaatsing of online dient uiterlijk 24u voor de aanvang van de dienst te gebeuren, zo niet wordt de bestelde dienst in rekening gebracht.
Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte, ongeval van Reninka niet kan plaatsvinden, zal Reninka de klant onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval wordt een nieuwe datum voorgesteld waarop de opdracht kan doorgaan onder dezelfde voorwaarden.

Annulering van een bestelling m.b.t. een inschrijving voor een workshop, lezing of opleiding kan gratis tot 21 dagen voor de start van de workshop, lezing of opleiding.

Reninka behoudt zich het recht voor om de begeleiding stop te zetten indien de klant na advies toch gebruik maakt van lichamelijke correcties t.o.v. de hond  en/of aversieve technieken of middelen gebruikt.
 

PRIJZEN

Kennismakingsgesprek: gratis.

Na het kennismakingsgesprek wordt een behandelingsplan voorgesteld en de prijs meegedeeld.

Het kennismakingsgesprek is een verkennend gesprek waarin geen advies gegeven wordt.

Intakegesprek met uitgebreid verslag: 100 euro

Aparte sessies zonder verslag: 70 euro

Traject van 6 maanden: 400 euro (= intake met uitgebreid verslag en 4 opvolgsessies + analyse filmpjes + ondersteuning via mail of telefoon)..

Indien de prijs een drempel is om begeleiding te starten, kan dit vooraf besproken worden.
Reninka is niet-BTW plichtig.

REISKOSTEN

De reiskosten bedragen 40 cent per kilometer. 
Deze kosten worden berekend vanuit het thuisadres Leuvensesteenweg 423, 3070 Kortenberg én terug.

 

GARANTIE

Reninka biedt geen resultaatgarantie, wel een middelengarantie. Er wordt geen gebruik gemaakt van intimiderende of strafgerichte middelen, methodieken en technieken.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Reninka is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de opdracht. 
Elke beoordeling, verslag of advies wordt door Reninka naar best vermogen en met de grootste zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie omtrent het betrokken dier en de door haar verrichte risicoanalyse.
Reninka draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door haar verleende advies.
Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van Reninka, aangebracht en/of veroorzaakt door de klant of zijn hond, zal door de klant worden vergoed tegen taxatiewaarde.

 

BETALINGEN

Betalingen gebeuren contant of via Payconiq op het einde van het huisbezoek of per overschrijving. 

Indien men opteert om via overschrijving te betalen, gelieve dit op voorhand te vermelden. Bij het opteren van een betaling via overschrijving dient de betaling 48 uur vóór het plaatsvinden van de bestelde dienst op rekening van Reninka te staan. 

 

Overschrijving met vermelding van de naam en de datum van de begeleiding op rekening:

IBAN BE94 0636 7030 6714

BIC GKCCEBB

RENINKA VANDEN DORPE

Alle facturen zijn contant betaalbaar.
 

BETWISTINGEN

Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen voortkomend uit deze huidige voorwaarden zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van Reninka.
 

PRIVACYVERKLARING

Reninka neemt de bescherming van de privacy ernstig. Informatie die ons via onze website bereikt wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 
De door jou gestuurde informatie per e-mail wordt enkel door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden.

Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt om je telefonisch of via mail te kunnen contacteren om de dienst te kunnen uitvoeren, je te kunnen informeren over een wijziging van een dienst en het verzenden van een nieuwsbrief.
Alle door jou doorgegeven informatie wordt door ons geheim gehouden. Bij vragen van derden beroepen wij ons op het beroepsgeheim. 
Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Reninka ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee gediend zullen zijn.
Alle door Reninka verstrekte verslagen, materialen, adviezen, richtlijnen, hand-outs, ed. mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reninka worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gemaakt.

Reninka Vanden Dorpe

reninkavandendorpe@gmail.com

0489 57 60 30

Leuvensesteenweg 423

3070 Kortenberg

BE0716.875.926