Visie

Elk individu (mens, hond en andere dieren) heeft bestaansrecht. Bestaansrecht wil voor mij zeggen: het recht om te mogen zijn wie je bent, het recht om emoties te mogen tonen, het recht om anders te zijn, het recht om een goed leven te hebben.

Ik geloof dat gelijkwaardigheid voor een betere wereld zorgt. Gelijkwaardigheid impliceert onbevooroordeeld luisteren, empathie, mild zijn t.o.v. andere meningen of gedrag dat niet strookt met je eigen waarden. In onze relatie met honden impliceert het bovendien dat honden niet gedwongen worden bepaald gedrag uit te voeren, dat ze niet gemanipuleerd worden, dat er geen fysieke of mentale straffen gegeven worden, dat ze keuzes mogen maken en dat wij er ons steeds bewust van zijn dat wij een verantwoordelijkheid dragen.

 

Ik hoop mensen te inspireren met de kracht van aanvaarding, eerlijke, vriendelijke en geweldloze communicatie en oprechte betrokkenheid. Ik wil hen inspireren om vanuit gelijkwaardigheid met honden en andere individuen om te gaan opdat ook zij een diepe vertrouwensband met hen kunnen opbouwen.

 

Ieder individu mag zijn wie hij is, zonder schroom, zonder onderdrukking. Alle emoties mogen geuit worden. Alleen wanneer emoties niet onderdrukt worden, kunnen we zien welke gevoelens er zijn. Dan pas kunnen we zien hoe het met de andere gaat, wat hij wil en wat hij nodig heeft. Dan pas kunnen we er echt zijn voor de andere.